CUP

De steengroeve van Lessen

De steengroeve van Lessines

image

De site van Lessen bevindt zich in de provincie Henegouwen, 55 km ten zuidwesten van Brussel, 60 km ten oosten van de Franse grens en gemakkelijk bereikbaar via de snelweg E429/A8. De steengroeve van Lessen bestaat tegenwoordig uit twee extractiezones; «Fosse Nord » en « Fosse Sud ». In de eerste zone vindt men tot 8 verdiepingen gaande van 15 tot 30 meter hoogte voor elke verdieping. De ontginningsreserve wordt geschat op een tiental jaar productie. Daarentegen worden de reserves van de ¨Fosse Sud¨ geschat op 140 miljoen ton! Het porfier ontgonnen in Lessen heeft de volgende intrinsieke eigenschappen: LA begrepen tussen 9 en 12, MICRO DEVAL tussen 4 en 8 en een PSV gaande van 53 tot 58 hetgeen optimale eigenschappen zijn voor toepassingsgebieden zoals autowegen en hogesnelheidstreinen. De jaarproductie van Lessen is 1.800.000 ton/jaar en de reserves worden geschat op meer dan 140 miljoen ton